Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης


Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα έγγραφο που αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την κατανάλωση ενέργειας του. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Αυτοψία Χώρου


Η Renersys διαθέτει μηχανικούς οι οποίοι κατόπιν συνεννόησης σας επισκέπτονται στο χώρο σας για αυτοψία και σας προτείνουν λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της δαπάνης θέρμανσης ή ψύξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Διαχείριση ΈργουΗ Renersys αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου των ενεργειακών παρεμβάσεων στο ακινήτο σας από την αρχή έως το τέλος και την παράδοσή του.

Αρχή